Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Kikula vel Trojok

Kykula, Trojak , Kikula, Trojok, to szczyt wysokości 845 m n.p.m. położony po słowackiej stronie granicy, bardzo blisko dawnego przejścia granicznego w Zwardoniu. Na trasie spaceru z Myta kilka ciekawych obiektów małej architektury sakralnej. Na samym szczycie kiedyś stykały się granice Śląska, Galicji i Węgier, o czym przypomina kamień oznaczony datą 1914, choć jest kilkadziesiąt …

Kościół św. Bartłomieja Apostoła w Koniakowie

O tym kościele na stronie Beskidy Travel możemy poczytać tak: Murowany kościół z 1901 r. Zbudowany dzięki finansowemu wsparciu kardynała Jerzego Koopa, arcyksięcia Albrechta, a także cesarza Franciszka Józefa I. W roku 1956 kościół rozbudowano. Wewnątrz zwracają uwagę płaskorzeźbione stacje Drogi Krzyżowej autorstwa ludowego artysty z Koniakowa– Franciszka Wojarskiego. W nawach bocznych wiszą dwa obrazy, przedstawiające Wesele w Kanie Galilejskiej oraz …

Symbole w terenie – solarne i trynitarne krzyże na cmentarzu w Milówce

W swoim cyklu o wygnanych symbolach opisałem kilka modeli krzyża a o charakterze solarnym: swastykę, ankh, krzyż celtycki oraz różne symbole trynitarne takie jak tójłucza, czy trójkąty. Dziś prezentuję krótką serię zjęć z cmentarza parafialnego w Milówce, by ukazać, jak te symbole od wieków egzystują w naszym otoczeniu, w polskich Karpatach. Powyżej jeden ze wzorów …

Kościół w Rajczy

Kościół Świętego Wawrzyńca w Rajczy należy do najciekawszych w Beskidzie Żywieckim. Po pierwsze ze względu na to, że jest to sanktuarium Matki Boskiej Kazimierzowskiej, łaskami słynącego obrazu podarowanego Góralom przez króla Jana Kazimierza. Po drugie ze względu na bardzo ciekawą architekturę będącą hybrydą neogotyku i późnego klasycyzmu. Po trzecie zaś ze względu na interesujący zbiór …