Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

Kikula vel Trojok

Kykula, Trojak , Kikula, Trojok, to szczyt wysokości 845 m n.p.m. położony po słowackiej stronie granicy, bardzo blisko dawnego przejścia granicznego w Zwardoniu. Na trasie spaceru z Myta kilka ciekawych obiektów małej architektury sakralnej. Na samym szczycie kiedyś stykały się granice Śląska, Galicji i Węgier, o czym przypomina kamień oznaczony datą 1914, choć jest kilkadziesiąt …